• 1. Zvolte si výši vkladu
  1. Zvolte si výši vkladu

  Naši klienti u nás investují formou termínovaných vkladů s možností stanovení jak výše částky, tak délky vkladu. Investovat u nás můžete v rozmezí 100 tis. až 50 miliónů Kč.

 • 2. Buďte bez obav
  2. Buďte bez obav

  Vaše volné prostředky jsou u nás kryty ve výši 100% vkladu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti dle §71a notářského řádu nebo směnkou.

 • 3. Těšte se na výplaty úroků
  3. Těšte se na výplaty úroků

  Úroky v celkové výši 7% ročně od nás budete dostávat každý měsíc

 • 4. Užívejte si
  4. Užívejte si

  Váš výnos můžete s námi reinvestovat nebo třeba utratit za dovolenou. V každém případě spolupráce s námi se Vám vyplatí.

Od roku 2000 garantujeme našim klientům úrok 7% ročně.

Výnosy vyplácíme měsíčně.

Prostřednictvím našeho finančního programu Vám nabízíme atraktivní příležitost pro zhodnocení Vašich volných prostředků. Díky garantovanému měsíčnímu úroku získáte možnost si snadno a bezpečně zvýšit životní úroveň.
Nabízíme atraktivní investiční příležitost pro malé a střední soukromé investory.

Vámi vložené finanční prostředky investujeme především do oblastí spotřebitelských úvěrů, splátkového prodeje a nemovitostí.

Investiční riziko tak bude rozloženo do tisíců drobných spotřebitelských úvěrů na jedné straně a do stabilního trhu nemovitostí na straně druhé. Tím Vám můžeme garantovat pro Vás velmi výhodné fixní úročení vkladu po celou dobu jeho trvání.

U dlouhodobějších termínovaných vkladů je možné v případě nepředvídatelných událostí snížit jejich výši a přizpůsobit se aktuálním možnostem klienta.

 • Forma termínovaných vkladů s možností stanovení výše vložených prostředků a délky vkladu.
 • Garantované úročení vkladu 7% p. a.
 • Možnosti volby investice v rozsahu od 100 tis. do 50 milionů Kč na termínovaných vkladech v rozpětí 1 až 3 let.
 • Standardem je pravidelná měsíční výplata garantovaného úroku již po uplynutí prvního kalendářního měsíce od založení termínovaného vkladu.
 • Zajištění vložených prostředků do výše 100% vkladu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti dle §71a notářského řádu nebo směnkou. 

Vyplacený úrok je nutno zdanit daní z příjmu jako příjem z kapitálového majetku dle § 8, odst. 1, písmena g, zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonů. Příjmy z kapitálového majetku nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Nadace Leontinka

Díky Vaší dlouholeté důvěře jsme začali spolupracovat a finančně přispívat do Nadace Leontinka. Jejím posláním je umožnit zrakově postiženým dětem a studentům plnou integraci do společnosti.

Nadace Leontinka podporuje školy pro zrakově postižené děti, specializované kliniky, nemocnice, výcviková centra a ostatní instituce, které pomáhají zrakově postiženým dětem. Díky ní se zvýšila dostupnost speciálních nástrojů, pomůcek, technologií i výcvikových a léčebných programů.

Nadace Leontinka je firemní nadace, založená v roce 2005 panem Jindřichem Lukavským, majitelem společnosti EXX. Je přirozeným vyústěním podnikatelských aktivit společnosti, která se zabývá projekcí a realizací osvětlení.